نویسنده = ������������������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر اسید‌سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 10، شماره 39، آذر 1394، صفحه 79-87

مژگان قنبری؛ محسن فرزانه؛ علیرضا افتخاریان جهرمی


2. تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر میزان اسمولیت‌ها و رنگدانه‌های فتوسنتزی گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تنش سرما

دوره 8، شماره 32، اسفند 1392، صفحه 75-83

محسن فرزانه؛ مژگان قنبری؛ علیرضا افتخاریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی


3. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و محتوای پرولین بذر تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری

دوره 8، شماره 29، خرداد 1392، صفحه 65-74

محسن فرزانه؛ مژگان قنبری؛ علیرضا افتخاریان جهرمی