نویسنده = یاسر اسماعیلیان
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی عملکرد و کیفیت الیاف ارقام پنبه در تاریخ‌های مختلف کاشت در سیستم دو کشتی

دوره 6، شماره 24، فروردین 1391، صفحه 26-36

اسماعیل صدیقی؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ یاسر اسماعیلیان