نویسنده = �������������� ������ ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی محتوی متابولیتی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف علف‌هرز مهاجم نیلوفر پیچ (Ipomoea tricolor Cav.) در مزارع گنبد کاووس

دوره 14، شماره 53، خرداد 1398، صفحه 16-29

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عالیه سیدی؛ حسین صبوری؛ زینب اورسجی؛ عباس بیابانی


2. بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی علف‌هرز کاهوی وحشی Lactuca serriola L. (مطالعه موردی مزارع روستای وامنان شهرستان آزاد شهر)

دوره 12، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 65-77

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ مارال ایری؛ جواد بیات کوهسار؛ زینب اورسجی


5. آنالیز کمی و کیفی برخی متابولیت‌های اولیه و ثانویه علف‌های ‌هرز رایج منطقه گنبد کاووس

دوره 10، شماره 38، شهریور 1394، صفحه 68-81

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ جواد بیات کوهسار؛ امیر قربانی؛ علی محمد خوجه؛ فاطمه حسنعلی زاده چاری