نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش فعالیت ضداکسایشی و محتوی فنل کل در قسمت‌های مختلف دانه‌ چهار ژنوتیپ آفتابگردان (.Helianthus annus L)

دوره 10، شماره 38، شهریور 1394، صفحه 1-10

اسعد آقایی؛ رضا درویش زاده؛ علی اصغر حاتم نیا؛ نصرت اله عباسی