نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی خصوصیات فردی گونه دارویی آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بویراحمد

دوره 10، شماره 39، آذر 1394، صفحه 55-65

اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمند راد؛ بختیار فتاحی؛ رضوان کرمی برزآباد؛ آزاده آفریگان