نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و تعیین ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس گونه گیاهی مرزه اورامانی Satureja avromanica Maroofi از کردستان

دوره 10، شماره 37، خرداد 1394، صفحه 53-61

فرحناز هوشیدری؛ فاطمه سفیدکن؛ محمود نادری؛ قدرت اله طوقی