نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اسیدآمینه L-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (Ahmad-Aghaei Pistacia vera cv )

دوره 10، شماره 37، خرداد 1394، صفحه 10-20

مریم اسلامی نژاد؛ فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهر کلانتری؛ مسعود خضری