نویسنده = �������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر قارچ میکوریزای Piriformospora indica بر روی رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum)

دوره 12، شماره 46، شهریور 1396، صفحه 93-101

علی اصغر حاتم نیا؛ کبری موسی بیگی؛ مهین توحیدی؛ آرش بابایی؛ مهدی قبولی


3. مطالعه محتوی ترکیبات فنلی و فعالیت ضداکسایشی برگ درخت کلخونگ (Pistacia khinjuk Stocks) در رویشگاه های طبیعی استان ایلام

دوره 10، شماره 40، اسفند 1394، صفحه 31-40

علی اصغر حاتم نیا؛ پرویز ملک زاده؛ خشنود نورالهی؛ طاهره ولدبیگی


4. سنجش فعالیت ضداکسایشی و محتوی فنل کل در قسمت‌های مختلف دانه‌ چهار ژنوتیپ آفتابگردان (.Helianthus annus L)

دوره 10، شماره 38، شهریور 1394، صفحه 1-10

اسعد آقایی؛ رضا درویش زاده؛ علی اصغر حاتم نیا؛ نصرت اله عباسی


5. اثر تیمار گلایسین بتائین در کاهش آسیب سرما بر میوه انار در طول انبارمانی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1394، صفحه 39-47

پرویز ملک زاده؛ علی اصغر حاتم نیا