نویسنده = ���������� �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه داروییL. Oenothera biennis

دوره 9، ویژه بهار، اردیبهشت 1393، صفحه 205-215

مریم رجبی؛ مه لقا قربانلی؛ علی جعفری مفید آبادی