نویسنده = احمد مجد
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تغییرات ریخت‌شناسی- تشریحی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ناشی از امواج الکترومغناطیس در مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica L.)

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 98-108

فریبا رمضانی ویشکی؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری؛ صدیقه اربابیان


2. اثر تنش شوری بر رشد اندام‌های رویشی پونه معطر (Mentha pulegium L.)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 41-51

سایه جعفری؛ احمد مجد؛ فائزه شرعی


3. توان آللوپاتی گیاه چای (Camellia sinensis L.) بر جوانه‌زنی بذرها و تکوین دانه رست‌های گیاه جو (Hordeum vulgar L.) و ماش (Vicia sp.)

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 47-55

احمد مجد؛ هدیه دیباه؛ طاهر نژاد ستاری؛ فائزه قناتی


4. رویان زایی پیکری و باززایی گیاه از تخمک گسترش نیافته پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 56-63

عالم آرا غلامی؛ احمد مجد؛ سید وحید علوی؛ فتح اله فلاحیان