نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونة کرفس کوهی (Kelussia ) در منطقة کهگیلویه odoratissima Mozaff

دوره 9، شماره 36، اسفند 1393، صفحه 1-9

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ منصور مصداقی؛ حسین بارانی


2. بررسی آت‌اکولوژی گیاه دارویی Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. در زاگرس مرکزی (منطقه کهگیلویه)

دوره 6، شماره 24، فروردین 1391، صفحه 1-8

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ سیده زهره میردیلمی؛ یاسر قاسمی آریان؛ سهیلا نوری