نویسنده = اسفندیار جهانتاب
تعداد مقالات: 3
1. بررسی برخی خصوصیات فردی گونه دارویی آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بویراحمد

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 55-65

اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمند راد؛ بختیار فتاحی؛ رضوان کرمی برزآباد؛ آزاده آفریگان


2. تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونة کرفس کوهی (Kelussia ) در منطقة کهگیلویه odoratissima Mozaff

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 1-9

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ منصور مصداقی؛ حسین بارانی


3. بررسی آت‌اکولوژی گیاه دارویی Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. در زاگرس مرکزی (منطقه کهگیلویه)

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 1-8

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ سیده زهره میردیلمی؛ یاسر قاسمی آریان؛ سهیلا نوری