نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر سطوح مختلف اسید ایندول-3-بوتیریک و اسید نفتالن استیک بر ریشه‌زایی قلمه‌ی شاخه‌ی زیتون رقم ماری (Olea europaea cv. Mari)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1929388.1700

بهزاد کاویانی؛ محمد رضا صفری مطلق؛ اصغر حسنخواه؛ علیرضا اسلامی


4. اثر باکتری‌های حل‌کننده‌ فسفات بر کاهش مصرف کود فسفری بر گیاه شوید (Aniethum graveolens L.)

دوره 10، شماره 38، شهریور 1394، صفحه 82-91

بهزاد کاویانی؛ محمد حسین انصاری؛ داود هاشم آبادی