نویسنده = بهزاد کاویانی
تعداد مقالات: 5
1. اثر تلقیح سویه‌های باکتری‌ محرک رشد بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک گندم تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

بهزاد کاویانی


4. اثر باکتری‌های حل‌کننده‌ فسفات بر کاهش مصرف کود فسفری بر گیاه شوید (Aniethum graveolens L.)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 82-91

بهزاد کاویانی؛ محمد حسین انصاری؛ داود هاشم آبادی