نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 8
4. بررسی تاثیر جذب آلومینیوم بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی جلبک سبزChlorella vulgaris از شالیزارهای استان گلستان

دوره 9، ویژه بهار، اردیبهشت 1393، صفحه 70-77

نوشین شیخ الاسلامی؛ آرین ساطعی؛ شادمان شکروی


5. بررسی رشد و محتوای رنگیزه‌ها و پروتئین کل گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L.) در رژیم‌های مختلف آبی

دوره 9، ویژه بهار، اردیبهشت 1393، صفحه 118-127

سحر مریدپور؛ آرین ساطعی؛ مه لقا قربانلی