نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی‌های کیفی انگور عسکری (Vitis vinifera L.) در طول انبارداری

دوره 9، شماره 35، آذر 1393، صفحه 25-33

علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ رضا موسی زاده؛ حسین عراقی؛ یحیی سلاح ورزی


2. شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها

دوره 7، شماره 28، فروردین 1392، صفحه 1-9

رضا موسی زاده؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی مختاریان