نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه پاسخ دفاعی و بیوشیمیایی گوجه‎فرنگی در شرایط آلودگی به گیاه انگلی سس زراعی (Cuscuta campestris Yunck.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690250

آسیه سیاهمرگویی؛ فاختک طلیعی؛ مهتاب یزدان دوست


2. اثر کودهای زیستی بر برخی صفات کیفی علوفه ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1393، صفحه 72-81

آسیه سیاهمرگویی؛ محمد رضا راثی سرای؛ محمد یوسف ناصری


4. بررسی اثرات دگرآسیبی زعفران بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌های هرز گچ دوست (Gipsophylla pilosa) و شلمبیک (Rapistrum rugosum)

دوره 8، شماره 30، شهریور 1392، صفحه 1-12

الهام عزیزی؛ لیلا علیمرادی؛ مریم جهانی کندری؛ آسیه سیاهمرگویی


5. بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل‌متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ در سویا (Glycine max L.)

دوره 6، شماره 23، دی 1390، صفحه 34-40

گلثومه عزیزی؛ لیلا علیمردانی؛ آسیه سیاهمرگویی