نویسنده = حسین عجم نوروزی
تعداد مقالات: 6
1. اثر منابع مختلف کود های زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم Triticum aestivum L (رقم مروارید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679560

هادی جهانشاهی؛ حسین عجم نوروزی؛ محمدرضا داداشی؛ محمدعلی رضایی؛ هدیه مصنعی


2. ارزیابی عملکرد علوفه و کنترل علف‌های هرز یونجه (Medicago sativa L) تحت تاثیر علف‌کش های مختلف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.688800

مسعود Masood؛ محمدرضا داداشی؛ فریبا میقانی؛ حسین عجم نوروزی


3. تاثیر دور آبیاری و تنظیم کننده‌های رشد بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 16، شماره 62، شهریور 1400، صفحه 65-81

10.30495/iper.2021.679538

اسحاق آرخی؛ حسین عجم نوروزی؛ کمال قاسمی بزدی؛ الهام فغانی


4. ارزیابی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی ارقام گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)تحت رژیم های مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 32-49

محمد امینی؛ حسین عجم نوروزی؛ ابوالفضل فرجی؛ بهرام مجد نصیری


5. ارزیابی اثر روی و سیلیس به روش‌های محلول‌پاشی نانوذرات و خاک‌مصرف بر برخی از صفات فیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L.)

دوره 12، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 52-64

نوراله خیری؛ حسین عجم نوروزی؛ حمیدرضا مبصر؛ بنیامین ترابی


6. تأثیر همزمان کیفیت بذر، تراکم کاشت و کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی و عملکردی گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 11، شماره 44، اسفند 1395، صفحه 20-32

حسین عجم نوروزی؛ محمد رضا داداشی؛ ابوالفضل فرجی؛ هدیه مصنعی؛ محمد پسرکلی