تعداد مقالات: 317
-23. اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ گیاه گزنه (L. Urtica dioica) در استان‌های مازندران و گلستان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 1-11

مصطفی نجار فیروز جایی؛ خدایار همتی؛ سارا خراسانی نژاد؛ امیر دارائی گرمه خانی؛ امین اله باقری فرد


-22. تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونة کرفس کوهی (Kelussia ) در منطقة کهگیلویه odoratissima Mozaff

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 1-9

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ منصور مصداقی؛ حسین بارانی


-21. بررسی اثر هورمون آبسیزیک اسید بر افزایش تحمل خشکی گیاه علفی رستاخیزی Sporobolus stapfianus Sporobolus pyramidalis در مقایسه با گیاه علفی و غیررستاخیزی

دوره 9، ویژه بهار، تابستان 1393، صفحه 1-11

هوشنگ امیریان؛ حمیدرضا قاسمپور؛ مه لقا قربانلی؛ سکینه ونایی؛ حمید رضا قاسمی


-19. سنجش فعالیت ضداکسایشی و محتوی فنل کل در قسمت‌های مختلف دانه‌ چهار ژنوتیپ آفتابگردان (.Helianthus annus L)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 1-10

اسعد آقایی؛ رضا درویش زاده؛ علی اصغر حاتم نیا؛ نصرت اله عباسی


-16. اثر غلظت‌های مختلف سولفات منگنز بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در گیاه آفتابگردان

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 1-11

سونیا ترابی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی


-15. بررسی اثرات دگرآسیبی زعفران بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌های هرز گچ دوست (Gipsophylla pilosa) و شلمبیک (Rapistrum rugosum)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-12

الهام عزیزی؛ لیلا علیمرادی؛ مریم جهانی کندری؛ آسیه سیاهمرگویی


-14. بررسی واکنش به نور برخی از گونه‌های آویشن در مرحله جوانه‌زنی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 1-16

بهاره الهوردی ممقانی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مریم ملکی زاده تفتی؛ جمال حسنی؛ محمد بختیاری رمضانی


-13. شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها

دوره 7، شماره 28، بهار 1392، صفحه 1-9

رضا موسی زاده؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی مختاریان


-11. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی منطقه خشک و نیمه‌خشک شمال ‌شرق استان گلستان

دوره 7، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 27-36

سیده زهره میردیلمی؛ غلامعلی حشمتی؛ معصومه مازندرانی


-9. تاثیر عصارهی کودهای دامی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی (Salvia officinalis) و رشد اولیهی مریم گلی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 1-10

شیرزاد سوره؛ رضا دلیری مقدم؛ حسین آروئی


-8. بررسی آت‌اکولوژی گیاه دارویی Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. در زاگرس مرکزی (منطقه کهگیلویه)

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 1-8

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ سیده زهره میردیلمی؛ یاسر قاسمی آریان؛ سهیلا نوری


-7. معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع ییلاقی پلور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 1-15

شکوفه شکرالهی؛ حمید رضا مرادی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی


-5. اثر سویه‌های فلورسنت سودومونادس (Pseudomonas fluorescent) بر وضعیت هورمونی، قندهای محلول و پرولین ذرت تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

محمدحسین انصاری


-3. ارزیابی تحمل به شرایط غرقابی نهال های دوساله ون (Fraxinus excelsior L.)

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 1-12

قاسم علی پاراد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ علی خدادوست؛ سید احسان ساداتی؛ نبی عزیزی


-1. ارزیابی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه زغال‌اخته طی مراحل پایانی رشد

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 1-11

مهدی پناهی؛ جعفر حاجی لو؛ نادر چاپارزاده