تعداد مقالات: 317
176. ارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی در ژنوتیپ‌‌‌های روغنی و کنسروی برگزیده زیتون (Olea europaea) سازگار با شرایط اقلیمی گرگان

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 54-68

سمیه ابراهیم نیا؛ اسماعیل سیفی؛ خدایار همتی؛ حسین فریدونی


177. ارزیابی و مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی برگ و صفات مورفولوژیک ارقام مختلف گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 63-76

زهرا جهان تیغ حقیقی؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


178. تأثیر دور آبیاری و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 67-82

حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد؛ محمدرضا عباسی؛ علیرضا طبسی


181. بررسی تاثیر پیش تیماری pH بر رشد و ویژگی های فتوسنتزی سیانوباکتریوم Fischerella sp. FS 18

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 52-65

بهاره عباسی؛ شادمان شکروی؛ مازیار احمدی گلسفیدی؛ آرین ساطعی؛ الهه کیائی


183. تاثیر کاربرد بنزیل آدنین بر کاهش پراکسیداسیون لیپید و میزان کاروتنوئیدها درگل سوسن‌‌ (Lilium oriental cv. Belladona)

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 53-64

ریحانه عارف نیا؛ عبدالله حاتم زاده؛ محمود قاسم نژاد


184. ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه‌ای

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 52-64

فاطمه قلی زاده؛ ناهید رحیمی محمد آباد؛ حسین زارعی؛ خدایار همتی


187. اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخص‌های فتوسنتز گل شاخه بریده رز رقم Grand prix

دوره 9، ویژه بهار، تابستان 1393، صفحه 48-58

نسرین فرهنگ مهر؛ مریم نیاکان؛ حسین زارعی


188. استخراج و تعیین ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس گونه گیاهی مرزه اورامانی Satureja avromanica Maroofi از کردستان

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 53-61

فرحناز هوشیدری؛ فاطمه سفیدکن؛ محمود نادری؛ قدرت اله طوقی


193. مطالعه قابلیت تعدیل شوری و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک در سیانوباکتری Anabaena sp. FS76 تحت شوری‌های مختلف

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 52-59

زینب بادلی؛ شادمان شکروی؛ جلال الدین درخشانپور


194. تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های زراعی و فنولوژیکی کلزا (رقم هایولا 401)

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 56-64

علی مرتضی کیهانیان؛ حمیدرضا مبصر؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید بخشی پور؛ صالح محمدی؛ بنت الهدی دمسی


197. بررسی میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک، اندام هوایی و اندام زیرزمینی دو گونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides در منطقه تیل آباد استان گلستان

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 60-68

نرجس قزلسفلو؛ سیده خدیجه مهدوی؛ سید علی حسینی؛ محمد حسین ارزانش


198. شناسایی برخی ترکیبات شیمیایی حاصل از استخراج چوب درون سنجد

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 48-55

امیر جوربندیان؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ هدی جعفرزاده


199. بررسی پتانسیل گیاه قاصدک Boiss.) (Taraxacum syriacum در انباشته سازی عنصر سنگین کادمیوم

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 53-61

مریم مرتاضی؛ مژگان فرزامی سپهر؛ فهیمه سلیم پور