تعداد مقالات: 317
127. ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در محیط‌های شور و غیرشور

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 37-45

سیدجلال میرقاسمی؛ محمد علی رضایی؛ سیده سمانه موسوی خورشیدی


128. بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل‌متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ در سویا (Glycine max L.)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 34-40

گلثومه عزیزی؛ لیلا علیمردانی؛ آسیه سیاهمرگویی


129. تاثیر نوع شاخه و فصل برداشت برگ بر روی برخی مواد ثانویه در ژنوتیپ‌های بومی زیتون در استان گلستان

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 33-41

ملیکه سادات عمرانی؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی


130. اثر کاربرد هورمون سایتوکینین و آهن بر عملکرد دانه و میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

کیانوش حمیدیان؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ اسلام مجیدی


131. مطالعه محتوی ترکیبات فنلی و فعالیت ضداکسایشی برگ درخت کلخونگ (Pistacia khinjuk Stocks.) در رویشگاه‌های طبیعی استان ایلام

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 31-40

علی اصغر حاتم نیا؛ پرویز ملک زاده؛ خشنود نورالهی؛ طاهره ولد بیگی


133. مقایسه مقاومت نهال های یکساله شیردار (Acer cappadocicum) و ون (Fraxinus excelsior) تحت خاک های آلوده به فلز سنگین سرب

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 1-12

هومن عباسی؛ محمد رضا پورمجیدیان؛ سید محمد حجتی؛ اصغر فلاح


134. مطالعه خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریشه ارقام عدس (Lens culinaris Medik) در پاسخ به تنش رطوبتی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 39-51

راهله احمدپور؛ سعید رضا حسین زاده؛ سمیه چاشیانی


136. تغییرات سیستم‌های پاداکساینده در انواع برگ‌های رنگی شمشاد طلایی (Euonymus japonicus Thunb.)

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 38-50

نادر چاپارزاده؛ سمانه صفی خانی؛ لیلا زرندی میاندوآب


139. غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در مراحل ساقه‌رفتن و گرده‌افشانی در تعدادی از گونه‌های زراعی و هرز خانواده گندمیان

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 35-51

آرزو عبیدی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


140. ارزیابی دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب برخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرتعی کبر (Capparis spinosa L.)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 43-53

امین الله باقری فرد؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد حسن بیگلویی؛ مهراورنگ قائدی


141. اثرات دگرآسیبی پاراگزانتین بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی در گیاه کاهو(Lactuca sativa L.)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 53-62

نسترن اسدی؛ سید مهدی رضوی خسروشاهی


144. ارزیابی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی ارقام گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)تحت رژیم های مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 32-49

محمد امینی؛ حسین عجم نوروزی؛ ابوالفضل فرجی؛ بهرام مجد نصیری


148. اثر کاربرد اوره و اسید بُریک‌، بر غلظت عناصر غذایی برگ، درصد روغن و عملکرد میوه زیتون

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 44-51

ابوالفضل لولایی؛ کاظم سوری؛ سودابه جرجانی


150. بررسی اثر شوری بر برخی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک 12 ژنوتیپ گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 47-57

قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی