تعداد مقالات: 317
201. بررسی برخی خصوصیات فردی گونه دارویی آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بویراحمد

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 55-65

اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمند راد؛ بختیار فتاحی؛ رضوان کرمی برزآباد؛ آزاده آفریگان


202. تاثیر فصل برداشت و مکان رویش برگ روی برخی مواد ثانویه ژنوتیپ های زیتون‌ بومی در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

ملیکه سادات عمرانی؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی


204. بررسی تأثیر باکتری های حل کننده فسفات در ترکیب با کود شیمیایی فسفره بر عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در شمال استان خوزستان

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 65-76

فاطمه نورکی؛ مجتبی علوی فاضل؛ احمد نادری؛ ابراهیم پناهپور؛ شهرام لک


208. اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد، کلروفیل، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 68-80

احمد عبدل زاده؛ یاش‌گین ولی‌پور چهارده چریکی؛ فرشید قادری‌فر


211. بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی علف‌هرز کاهوی وحشی Lactuca serriola L. (مطالعه موردی مزارع روستای وامنان شهرستان آزاد شهر)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 65-77

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ مارال ایری؛ جواد بیات کوهسار؛ زینب اورسجی


213. تاثیر پاکلوبوترازول بر مکانیسم‌های تحمل به تنش کم‌آبیاری در دو رقم کنجد (Sesamum indicum)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 77-86

الهام فغانی؛ موسی میری؛ همت اله پیردشتی؛ ولی اله قاسمی عمران


215. اثر پرایمینگ بذر گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) با سالیسیلات در شرایط آلودگی کروم و سرب

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 74-89

الهام جعفریان؛ مهراب یادگاری؛ رامین ایرانی پور


216. اثرات همزمان نانوذرات سیلیس، پتاسیم، کود بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن بر جذب برخی عناصر و عملکرد شلتوک ارقام برنج (Oryza sativa L.)

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 60-73

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ حمید مدنی؛ نصیبه رضوان طلب؛ سلمان دستان


217. بررسی رفتارفیزیولوژیک سیانوباکتری کلوتریکس (Calothrix sp.) در معرض فلز سنگین نیکل

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 66-78

مریم عامری؛ ندا سلطانی؛ لادن بافته چی؛ مهدی بلفیون؛ سیده مهری جوادی؛ بهناز باقری


219. ارزیابی برخی شاخص‌های کمی و کیفی ارقام محلی برنج (Oryza sativa L.) در نظام‌های کاشت شالیزاری در شمال ایران

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 65-83

نادر معینی؛ محمدرضا داداشی؛ سلمان دستان؛ ابولفضل فرجی


220. نقش درختچه ریش بز (Ephedra procera Fisch & Mey.) در جذب فلزات سنگین معدن منگنز رباط کریم

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 65-71

فرهنگ مراقبی؛ علی سلطانی جاوید؛ مژگان فرزامی سپهر


222. تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در تربت حیدریه

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 71-85

محمد کریمی فرزقی؛ زهرا منعمی‌زاده


225. آنالیز کمی و کیفی برخی متابولیت‌های اولیه و ثانویه علف‌های ‌هرز رایج منطقه گنبد کاووس

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 68-81

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ جواد بیات کوهسار؛ امیر قربانی؛ علی محمد خوجه؛ فاطمه حسنعلی زاده چاری