تعداد مقالات: 317
77. اثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی‌های کیفی انگور عسکری (Vitis vinifera L.) در طول انبارداری

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 25-33

علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ رضا موسی زاده؛ حسین عراقی؛ یحیی سلاح ورزی


79. اثر علف‌کش متریبوزین (سنکور) و آسکوربیک اسید بر برخی از صفات بیوشیمیایی گندم

دوره 9، ویژه بهار، تابستان 1393، صفحه 21-29

راضیه رجبی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فائزه قناتی؛ فرزانه نجفی


81. مطالعه موردی معدن مس میدوک با تکیه بر تراکم عناصر سنگین در خاک و گیاهان منطقه

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 24-34

مریم زینلی نژاد؛ مژگان فرزامی سپهر


83. بررسی اثر لجن فاضلاب و کودهای معدنی بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در برگ و دانه ذرت

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 21-30

نصیبه رضوان طلب؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان


86. بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی رشته کوه دنا

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 28-37

زینب صالح پور؛ عزیزاله جعفری کوخدان؛ علی علیرضانژاد


87. شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه زیره (Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn)

دوره 7، شماره 28، بهار 1392، صفحه 19-26

حمزه امیری؛ محمد مهدی دهشیری؛ مهری علیزاده بازگیر؛ جلال الدین امیری؛ اکبر اسماعیلی


90. بررسی اثر انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر میزان برخی عناصر (Zea mays L.) پرمصرف برگ و دانه در ذرت

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 20-30

نصیبه رضوان طلب؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان


91. ارزیابی عملکرد و کیفیت الیاف ارقام پنبه در تاریخ‌های مختلف کاشت در سیستم دو کشتی

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 26-36

اسماعیل صدیقی؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ یاسر اسماعیلیان


92. اثر پرایمینگ تنظیم کننده پیکس بر شاخص‌های رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دانه رست پنبه در سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 22-33

عمران عالیشاه؛ مریم نیاکان؛ شهربانو غفوری


93. ارزیابی کاربرد هورمون سیتوکینین و آهن بر عملکرد و میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخود

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 19-32

کیانوش حمیدیان؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ اسلام مجیدی


94. اثر تلقیح سویه‌های باکتری‌ محرک رشد بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک گندم تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

بهزاد کاویانی


97. بررسی اثرات آلودگی هوا بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه Pyracantha crenulata واریته kansuensis در دو منطقه پاک و آلوده تهران

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 75-84

طاهره ظفری؛ مریم بی خوف تربتی؛ فرهنگ مراقبی؛ رویا رضوی زاده


99. تأثیر همزمان کیفیت بذر، تراکم کاشت و کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی و عملکردی گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 20-32

حسین عجم نوروزی؛ محمد رضا داداشی؛ ابوالفضل فرجی؛ هدیه مصنعی؛ محمد پسرکلی