تعداد مقالات: 317
29. مدل‌سازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علف‌هرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعه

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 1-11

سمیه تکاسی؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری


30. تعیین کلون‌های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانت

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 1-12

مهدی رحیمی؛ مجتبی کردرستمی؛ مجتبی مرتضوی؛ صنم صفایی چایی کار


31. مطالعه درون شیشه‌ای اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی سیب‌زمینی رقم آگریا (Solanum tuberosum cv. Agria )تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 1-12

فرزانه فخیمی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ نعمت سخندان بشیر؛ غلامرضا گوهری


33. اثر کودهای زیستی بر اجزای عملکرد، عملکرد، پروتئین و روغن سویا (Glycine max Merrill.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 1-15

مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی؛ پرنیان طالبی سیه سران


34. اثر تیمار شوری بر رشد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه سرخارگل ارغوانی (Echinacea purpurea L.)

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-15

مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی؛ اسیه اسدی رکابدارکلایی


35. بررسی صفات کیفی زردآلو رقم شاهرودی (Prunus armeniaca cv Shahroudi) در طی مراحل مختلف برداشت‌

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 1-11

جسیم طه؛ جعفر حاجی لو؛ غلامرضا دهقان


36. اثر افزودن پرلیت در خاک بر برخی ویژگی‎های رشد و فیزیولوژی نهال‏های بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) تحت تنش کم‎آبی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 1-12

زهره ذوقی؛ سید محسن حسینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ یحیی کوچ


37. بررسی برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) به سلنیوم تحت تنش شوری

دوره 14، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 13-27

علیرضا ایرانبخش؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ بیتا زاجی


40. اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه صنوبر (Populus deltoides Marsh.)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 12-24

مژگان فرزامی سپهر؛ محبوبه محمدی؛ مه لقا قربانلی


42. پاسخ فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در محیط شور و غیرشور

دوره 9، ویژه بهار، تابستان 1393، صفحه 12-20

سیده سمانه موسوی خورشیدی؛ محمد علی رضایی؛ حسین عباسپور


43. تأثیر اسیدآمینه L-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (Ahmad-Aghaei Pistacia vera cv )

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 10-20

مریم اسلامی نژاد؛ فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهر کلانتری؛ مسعود خضری


44. بررسی رنگیزه‌های فیکوبیلین در سویه‌های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 11-23

علی شمس؛ قربانعلی نعمت زاده؛ ندا سلطانی؛ شادمان شکروی


48. بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس گل‌های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته ‌شده در منطقه کاشان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 13-21

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ جواد صفائی قمی؛ فرشته جوکار کاشی؛ اسماء مازوچی


49. بررسی تغییرات مراحل فنولوژی گونه Poa bulbosa در مناطق نیمه استپی استان‌های گلستان و خراسان رضوی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 17-27

علی احسانی؛ حسن یگانه؛ انور سور؛ فریده ثقفی خادم؛ قاسم علی ابرسجی؛ حسن اکبر پور


50. مطالعه نمو گامتوفیت ماده در گیاه گل گندم (.Centaurea depressa L)

دوره 7، شماره 28، بهار 1392، صفحه 10-18

ناصر حسنی؛ منا ناظمی